Μια ακόμα επιτυχημένη περίπτωση στον τομέα της ασφάλειας πιστώνεται στον άψογο επαγγελματισμό και το προσωπικό της εταιρίας μας. 180 ηγέτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν στην εκδήλωση “Concordia Europe Summit” πού έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 5-7 Ιουνίου 2017. Η άφιξη στο HILTON ATHENS την ίδια χρονική στιγμή, πάρα πολλών προσώπων διεθνούς αναγνωρισιμότητας οργανώθηκε με μια άψογα συντονισμένη επιχείρηση ασφαλείας.
Περιπτώσεις σαν και αυτές, με εγρήγορση και απόλυτο συντονισμό αναδεικνύουν και κατατάσσουν την MSI HELLAS μέσα στις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της ασφάλειας στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο.

Η εταιρία μας με σταθερή παρουσία σε ένα ακόμα event με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρείχε υπηρεσίες ασφαλείας κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της Hellenic Shipbrokers Association που έλαβε χώρα την 16/06/2017 στον χώρο του Golf της Γλυφάδας. Στην εκδήλωση η παρουσία περίπου 400 ναυλομεσιτών από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο αναδεικνύει την σπουδαιότητα αυτής της συνάντησης για τη ναυτιλιακή κοινότητα καθώς είναι οι άνθρωποι αυτοί που μεσολαβούν αφενός για τα ναυλοσύμφωνα μεταφοράς φορτίων για Έλληνες και ξένους πλοιοκτήτες και αφετέρου για την αγορά και πώληση εμπορικών πλοίων.